Tryckluftssystem

Ett tryckluftssystem inom pneumatik är en teknisk anläggning som använder komprimerad luft som kraftkälla för att utföra arbete och driva mekaniska rörelser. Tryckluftssystem innehåller vanligtvis komponenter som kompressorer för att generera tryckluft, ledningar och rörledningar för att transportera den komprimerade luften, pneumatiska ventiler för att reglera luftflödet och pneumatiska cylindrar eller andra aktuatorer för att omsätta tryckluften till rörelse eller arbete. Dessa system används brett inom industriell automation och styrning för att utföra uppgifter som att lyfta, pressa, rotera eller flytta objekt och komponenter, och de är kända för sin tillförlitlighet och effektivitet i olika produktions- och automationsapplikationer.