Snabb leverans av kvalitativ pneumatisk cylinder

Få proffsrådgivning kring pneumatisk cylinder och specialanpassning

Till förfrågan

Pneumatisk cylinder

Pneumatiska cylindrar – En kraftkälla

Pneumatiska cylindrar är en tekniskt sofistikerad och mångsidig komponent inom den industriella automationen. Deras förmåga att omvandla tryckluft till linjär rörelse har gjort dem oumbärliga inom en mängd olika tillämpningar. En pneumatisk cylinder består av ett cylinderrör, en kolv med kolvstång och två cylindergavlar. Mängden tryck som en pneumatisk cylinder kan skapa beror på kolvarean eller slaglängden samt luften eller gasens tryck. Cylindern används för att manövrera pressar, spakar, rullband och mycket mer. För att se vårt kompletta utbud av pneumatiska cylindrar besök Airtec’s hemsida.

Pneumatisk cylinder

Tips & råd

Läs om våra tips inom automation och pneumatik. Vi inriktar oss på områden som effektivisering, underhåll och produktguider.

Pneumatisk cylinder

Pneumatisk cylinder

Få information rörande pneumatiska cylindrar och dess funktion. Vi förklarar de olika modellerna och deras olika styrkor respektive svagheter.

Pneumatisk cylinder

Ordlista

Vi förklarar vanliga termer och begrepp inom pneumatik och vakuum.

Hur används pneumatik?
Hur används pneumatik?

Vad är pneumatik och hur används tekniken?

Själva begreppet pneumatik kommer från det gamla grekiska ordet pneuma, vilket dels kan översättas som anda eller vind. En pneumatisk drivanordning använder komprimerad luft, eller tryckluft, för att skapa kraft via en cylinder. Cylindern kan sedan utföra mekaniskt arbete och förflytta objekt. Tryckluft skapas i en kompressor som suger in luft och komprimerar den till ett lufttryck om 6-40 bar. Luften går sedan först till en ventil som reglerar lufttrycket baserat på vilken funktion som den pneumatiska cylindern ska ha. Via en pneumatisk slang går luften vidare från ventilen till den pneumatiska cylinder där trycket gör att en kolv förflyttar sig.

Pneumatisk cylinder i olika utföranden

Vi erbjuder ett brett sortiment av cylindrar, kontakta oss för specifika önskemål.

Fyrkantig pneumatisk cylinder

Fyrkantiga cylindrar

pneumatisk rundcylinder

Rundcylindrar

pneumatisk kompaktcylinder

Kompaktcylindrar

pneumatisk teleskopcylinder

Teleskopcylindrar

Pneumatisk cylinder med rätt prestanda

Rätt material skapar hållbara cylindrar

Materialval är avgörande för pneumatiska cylindrars prestanda och livslängd. De vanligaste materialen inkluderar aluminium, stål och kompositmaterial. Aluminium är populärt på grund av dess lätta vikt och korrosionsbeständighet. Stål används när ökad styrka krävs, särskilt i krävande industriella miljöer. Tillverkningsprocessen är noggrant övervakad för att säkerställa hög kvalitet och prestanda. Den inkluderar gjutning av cylinderröret, bearbetning av kolven och montering av alla komponenter. Toleranser måste vara mycket exakta för att säkerställa en tätning mellan kolven och cylinderröret och förhindra läckage av tryckluft.

Användningsområden för en pneumatisk cylinder

Pneumatiken förekommer nästan i alla områden inom industrin. Den pneumatiska cylinderns snabba respons, anpassningsbarhet och exakta styrning gör dem idealiska för många industriella applikationer. Vanliga sektorer inkluderar livsmedel, jordbruk, logistik, fordonsindustri, kemi, medicin, lackering, gruvdrift och mycket mer. Exempel på hur pneumatiken används i praktiken inkluderar:

  • I fordonsindustrin används pneumatiska cylindrar i bromssystem och fjädringssystem för att reglera fordonets rörelse och säkerhet.
  • Inom medicin används de för att driva kirurgiska instrument.
  • Inom bygg- och anläggning används de för att utföra olika arbetsuppgifter som kräver linjär rörelse.
Pneumatiska cylindrar - Användningsområden

Lämna förfrågan på er pneumatik

Få en offertBe oss ringa upp

Aktuellt

Hur fungerar pneumatiska dörröppnare jämfört med hydrauliska? Pneumatiska och hydrauliska dörröppnare utnyttjar olika principer för att generera den kraft som krävs för att öppna och stänga dörrar. Pneumatiska dörröppnare fungerar genom att använda luft under tryck. Ett pneumatiskt system består vanligtvis av en kompressor, luftbehandlingsenheter (som reglerar och rengör luften), ventiler, och en aktuator (cylindern […]
Tillverkningsindustri Sverige – Detta är en mångsidig sektor som spelar en avgörande roll för landets ekonomi. Den sysselsätter tusentals människor över hela landet och omfattar allt från avancerad CNC-bearbetning till 3D-utskrift och automatisering. Säkerhet på arbetsplatsen är en viktig komponent för att upprätthålla en säker och effektiv produktionsmiljö. Tillverkningsindustri i Sverige – Vilka metoder används? […]
En dubbelverkande pneumatisk cylinder är en kraftfull och mångsidig komponent inom automation och industriell styrning. Dessa tryckluftscylindrar spelar en central roll i en rad olika applikationer och erbjuder många fördelar när det kommer till precision, effektivitet och pålitlighet. I denna guide kommer vi att utforska världen av dubbelverkande cylindrar, från deras arbetsprincip till deras användningsområden […]
Tryckluftscylindrar är en oumbärlig del av modern industri och automation. Dessa tekniska underverk gör det möjligt att omvandla lufttryck till linjär rörelse och utföra en mängd olika arbetsuppgifter med precision och effektivitet. I den här artikeln kommer vi att utforska världen av tryckluftscylindrar, deras funktion, typer, tillämpningar och mycket mer. Tryckluftscylindrar: En översikt Tryckluftscylindrar, även […]
Hur fungerar en pneumatisk cylinder?

Pneumatiska cylindrar fungerar genom att tryckluft appliceras på en kolv, vilket skapar en kraft som driver kolven i en riktning för linjär-, sväng- och rotationsrörelser. När luften avlägsnas, återgår kolven till sin ursprungliga position. Det är denna rörelse som används för att utföra arbete i en mängd olika tillämpningar. Kraften som skapas kommer från komprimerad luft eller gas som omvandlas till kinetisk energi. Det som sker är i praktiken är att den komprimerade gasen expanderar på grund av att kraften som skapas i cylindern när luften frisätts är större än det atmosfäriska trycket.

För att förstå detta bättre, kan vi titta på ett exempel: En pneumatisk cylinder används i en förpackningsmaskin. När tryckluft appliceras på cylinderns kolv, pressar kolven ned på en platta, vilket gör att förpackningsmaterialet pressas mot produkten. När lufttrycket släpps, återgår kolven till sin ursprungliga position och möjliggör förpackningens frigörande. Denna process är snabb och exakt, vilket gör pneumatiska cylindrar idealiska för liknande automatiserade applikationer.

Olika typer av pneumatisk cylinder

Det finns flera olika typer av pneumatiska cylindrar, var och en med sina unika egenskaper och användningsområden.

Enkelverkande vs. dubbelverkande cylindrar
Enkelverkande cylindrar har endast en port för tryckluft, vilket gör att de kan generera rörelse åt en riktning och sedan återgår till sin ursprungsposition via en fjäder. Enkelverkande cylindrar kan på grund av fjädern inte göras i lika lång slaglängd som en dubbelverkande. Dubbelverkande cylindrar har både inlopps- och utloppsportar, vilket möjliggör rörelse åt båda håll.

Rundcylindrar vs. fyrkantiga cylindrar
Rundcylindrar är den vanligast förekommande typen och de används i en mängd olika applikationer. De är förhållandevis enkla att installera och ger en jämn rörelse. Fyrkantiga cylindrar används när en stabilare rörelse krävs, till exempel i styrningssystem.

Specialtyper
Teleskopiska cylindrar består av flera sektioner som kan teleskopiskt förlängas eller dras ihop. Dessa används ofta när en lång rörelseväg krävs i ett begränsat utrymme. Roterande cylindrar, å andra sidan, används för att generera rotation snarare än linjär rörelse och används ofta i arbetsmaskiner och robotik.

Underhållet är A-O

Att serva pneumatiska cylindrar på rätt sätt är avgörande för att säkerställa deras långvariga prestanda och säker drift. Viktiga moment att se över är byte av slitagedelar, reservdelshantering, optimering, övervakning av tryck och säkerhetsåtgärder för att minimera risker.

Byte av slitagedelar och reservdelshantering
En viktig del av underhållsarbetet med pneumatiska cylindrar är att regelbundet inspektera och, vid behov, byta ut slitagedelar. Dessa delar inkluderar packningar, tätningar och eventuella slitage på kolvar och stavar. Det är kritiskt att använda kvalitetsdelar som är kompatibla med cylindern och tillverkarens rekommendationer.

Exempelvis, om packningarna eller tätningarna visar tecken på slitage eller läckage, är det dags att byta dem. En korrekt monterad packning eller tätning säkerställer en tätning mellan kolven och cylinderröret, vilket är avgörande för att undvika luftläckage och säkerställa linjär rörelse i cylindern.

Underhåll och optimering
Utöver reparation och byte av slitagedelar är det viktigt att fokusera på att upprätthålla och optimera pneumatiska cylindrar för bästa prestanda. Detta inkluderar regelbunden rengöring av cylinderns yttre och interiör för att avlägsna damm, smuts och andra föroreningar som kan påverka funktionen.

Mätning och kontroll av värden är en del av den tekniska inspektionen. Det innebär att man noggrant övervakar parametrar som tryck, temperatur och rörelsehastighet. Genom att hålla koll på dessa värden kan man upptäcka avvikelser i tid och vidta åtgärder innan större problem uppstår.

Övervakning av tryck
Korrekt tryck är avgörande för pneumatiska system. Om trycket sjunker för mycket kan cylindern inte fungera effektivt. Det är därför viktigt att ha en pålitlig metod för att övervaka trycknivåer i systemet. Detta kan göras med hjälp av tryckgivare eller manometrar.

Om tryckfall upptäcks är det viktigt att snabbt felsöka och lösa problemet. Det kan innebära att man kontrollerar tryckluftkällan, kompressorn eller ledningsnätet för läckage och blockerade ventiler.

Säkerhetsåtgärder för tryckluftsanvändning
Säkerhet är av yttersta vikt när man hanterar pneumatiska cylindrar och tryckluftssystem. Här är några viktiga säkerhetsåtgärder att följa:

  • Använd alltid personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon och hörselskydd om det krävs.
  • Se till att tryckluftsledningar och slangar är i gott skick och inte utsatta för skador eller slitage.
  • Använd säkerhetsventiler och blockera inte ventilationsöppningar på cylindrarna.
  • Utför aldrig arbete på en pneumatisk cylinder medan trycket är påslaget.
  • Följ tillverkarens säkerhetsrekommendationer och riktlinjer för användning och underhåll.

Våra tankar om underhåll
Att upprätthålla och säkra pneumatiska cylindrar är en viktig uppgift inom teknisk och industriell verksamhet. Genom att noggrant övervaka, utföra underhåll och följa säkerhetsföreskrifter kan man säkerställa att cylindrarna fungerar korrekt och säkert under lång tid. Detta är avgörande för att upprätthålla produktionsprocesser, kvalitet och arbetsmiljö.