Hur fungerar en gasfjäder och vad används de till?

hur fungerar en gasfjäder

Gasfjädrar är en viktig och i många fall ofrånkomlig komponent inom flertalet tekniska och industriella tillämpningar. Dessa fjädrar avser bland annat att underlätta höj- och sänkning av olika slags delar, såsom luckor, kåpor, bord, stolar och dylikt. Men hur fungerar egentligen en gasfjäder rent tekniskt och hur är de uppbyggda? I denna artikel kommer vi att utforska gasfjädrarnas funktion, deras komponenter, de olika tillämpningsområdena och säkerhetsaspekter kring deras användning.

Funktionen hos en gasfjäder – Såhär fungerar de

En gasfjäder fungerar genom att utnyttja tryckskillnaden mellan en gasfylld cylinder och en kolvstång för att skapa en kraft som kan användas för att lyfta, sänka, justera eller stabilisera objekt. Gasfjädern består av en cylindrisk behållare som är fylld med en komprimerad gas, oftast kväve (nitrogen). När kolvstången trycks in i cylindern, ökar gastrycket och skapar en motkraft som vill trycka ut kolvstången igen. Denna process sker utan att gasen förändras i volym, vilket gör att gasfjädrar kan erbjuda en jämn och konstant kraft genom hela sin rörelse.

Tips! På Wikipedia Sverige finns en bra artikel som innehåller en 3D CAD-skiss över hur en pneumatisk cylinder fungerar, ta gärna en titt där för bättre förståelse. En bild säger som bekant mer än tusen ord, och en rörlig bild borde då beskriva det ännu bättre. 😉

här fungerar en gasfjäder som hållare till bakluckan på bilen
Här fungerar en gasfjäder som hållare till bakluckan på bilen – Ett väldigt vanligt användningsområde för pneumatiska fjädrar som vi alla är bekanta med.

Vad är en gasfjäder uppbyggd av för komponenter?

En typisk gasfjäder består av flera nyckelkomponenter:

 1. Cylinder: En stark behållare i metall som håller den komprimerade gasen.
 2. Kolvstång: En stång som rör sig in och ut ur cylindern, vilket förändrar volymen av gasen inom cylindern.
 3. Kolv: En tätning som skiljer gasens två sidor inom cylindern och hjälper till att kontrollera rörelsen av kolvstången.
 4. Tätningar och packningar: Dessa förhindrar läckage av gas och säkerställer att trycket inuti cylindern upprätthålls.
 5. Ventiler: Används ibland för att justera trycket eller släppa ut gas vid behov.
 6. Gasen: I de flesta fall kvävegas. Nitrogen är ett annat namn för samma sak.
en gasfjäder består i princip av en cylinder, kolv, kolvstång, tätningar och guide samt kvävegas i cylindern.
En gasfjäder består förenklat uttryckt av en cylinder, kolv, kolvstång, tätningar samt guide för kolvstången. I cylindern är det fyllt med kvävegas.

Vad är det för gas i en gasfjäder?
Den gas som används i gasfjädrar är oftast kvävegas, även kallat nitrogen. Kväve är inert, vilket betyder att det inte reagerar kemiskt med de flesta material, vilket minimerar risken för korrosion och kemiska reaktioner inom fjädern, vilket annars kan skapa ojämheter i materialen, såsom kolv, kolvstång och inte minst cylindern. Dessutom är kväve lättillgängligt och kostnadseffektivt. Det höga trycket av kväve inuti gasfjädern skapar den nödvändiga kraften för att driva kolvstången.

Finns det olika storlekar på gasfjädrar och fungerar de på samma sätt oavsett storlek?

Ja, gasfjädrar finns i en mängd olika storlekar, från små, precisa enheter som används i medicintekniska apparater till stora fjädrar som används i industriella maskiner och fordon. Trots variationer i storlek fungerar alla gasfjädrar enligt samma grundläggande princip: de använder tryckskillnaden av en komprimerad gas för att skapa en mekanisk kraft. Skillnaden i storlek påverkar dock kraften och rörelseomfånget som gasfjädern kan generera.

Till vad används gasfjädrar inom fordonsteknik, industri och tillverkning?

Gasfjädrar har en bred användning inom många olika branscher. Här är några exempel:

 • Fordonsteknik: Gasfjädrar används för att stödja motorhuvar, bagageluckor, sätesjusteringar och upphängningssystem, men även kåpor till släpvagnar och dylikt. I motorhuvar och bagageluckor (samt övriga ”kåpor”) gör gasfjädrar det möjligt att öppna och hålla dessa delar säkert på plats utan ansträngning, vilket ökar både bekvämligheten och säkerheten. I sätesjusteringar hjälper gasfjädrar till att finjustera sittpositionen för optimal komfort och säkerhet. Vissa avancerade upphängningssystem använder också gasfjädrar för att förbättra körkomfort och hantering genom att erbjuda stötdämpning och stabilitet.
 • Takboxar är en annan produkt inom fordonsbranschen som ofta tillämpar gasfjädrar för öppning och stängning av dess kåpa. Läs mer om takboxar och klicka hem din nya bästa resekompis redan idag på Calix Roof Boxes.
 • Industri och tillverkning: Gasfjädrar används i maskiner för att hjälpa till med lyft- och sänkfunktioner, justera arbetsbordshöjder, öppna och stänga luckor och portar samt i ergonomiska applikationer för att minska arbetsrelaterade belastningar. Gasfjädrar möjliggör smidiga rörelser och precisionskontroll, vilket är avgörande för att upprätthålla effektivitet och säkerhet i industrimiljöer. De används också i press- och stansmaskiner för att kontrollera rörelser och krafter, vilket bidrar till exakt och effektiv produktion.

Genom att utnyttja gasfjädrar inom dessa olika områden förbättras både funktionalitet och användarupplevelse, vilket bidrar till ökad säkerhet, effektivitet och komfort.

gasfjädrar som håller uppe motorhuven på denna sportbil
Gasfjädrar som håller upp motorhuven på denna sportbil från Italien – Utan dessa pneumatiska underverk hade det behövts ett stag som manuellt fälls på plats, dvs. inte särskilt snyggt och bekvämt.

Gasfjäder i vardagen – vilka produkter fungerar inte utan dessa pneumatiska fjädrar?

Gasfjädrar spelar en kritisk roll i många produkter som vi använder dagligen utan att ens tänka på det. Några exempel inkluderar:

 • Kontorsstolar: Möjliggör justering av sittpositionen för optimal komfort och ergonomi. Tack vare gasfjädrar kan användaren enkelt höja och sänka sittstolen med en enkel rörelse, vilket bidrar till en bättre arbetsställning och minskar risken för belastningsskador.
 • Bilens bagagelucka och motorhuv: Gör det lättare att öppna och hålla dessa delar uppe. Gasfjädrar tar bort behovet av att manuellt hålla upp tunga luckor, vilket gör det både säkrare och mer bekvämt att använda bagageutrymmet eller underhålla motorn.
 • Sängar med lyftfunktion: Används i många moderna sängar för att höja och sänka sängens huvud- eller fotände. Detta är särskilt användbart i sjukvårdsmiljöer eller för personer med rörlighetsproblem, eftersom det möjliggör enkla justeringar för komfort och medicinska behov.
 • Köksskåp och skåpluckor: Hjälper till att öppna och stänga skåp mjukt och tyst. Gasfjädrar ser till att skåpluckor inte smäller igen, vilket minskar slitage och förbättrar säkerheten i köket.
 • Gymutrustning: Många justerbara gymmaskiner använder gasfjädrar för att möjliggöra enkel anpassning av motstånd och sittposition. Detta gör att användare kan justera utrustningen snabbt och enkelt för att passa deras specifika träningsbehov och kroppsstorlek, vilket bidrar till en mer effektiv och säker träning.

Dessa exempel illustrerar hur gasfjädrar integreras i vardagliga objekt och förbättrar deras funktionalitet och användarupplevelse. Utan gasfjädrar skulle många av dessa produkter vara betydligt mindre praktiska och bekväma att använda.

Missa inte vår intressanta artikel ”Hur pneumatik och hydraulik används i vardagen utanför industrin” för att läsa vidare om detta område och se fler exempel.

kontorsstolar och dess funktion för höja och sänka fungerar tack vare en gasfjäder
Kontorsstolar och dess funktion för att höja och sänka fungerar tack vare en gasfjäder.

Vilket tryck har en gasfjäder och vad fungerar bäst?

Trycket i en gasfjäder kan variera kraftigt beroende på dess design och användningsområde. Det inre trycket kan sträcka sig från några få bar (1 bar = 100 kPa) upp till flera hundra bar i vissa industriella tillämpningar. Trycket är direkt relaterat till den kraft som gasfjädern kan generera. Högre tryck resulterar i större kraft, vilket är nödvändigt för att hantera tyngre laster eller skapa snabbare rörelser.

Är det riskabelt att arbeta med gasfjädrar?

Att arbeta med gasfjädrar kan innebära vissa risker, särskilt på grund av det höga trycket inuti cylindern. Här är några säkerhetsåtgärder och risker att beakta:

Risk för explosion:
Om en gasfjäder skadas eller utsätts för överdriven värme, kan den explodera på grund av det höga trycket.

Plötslig rörelse:
Gasfjädrar kan orsaka plötsliga och kraftfulla rörelser, vilket kan leda till skador om de inte hanteras korrekt.

Läckage:
Läckande gasfjädrar kan förlora tryck, vilket minskar deras effektivitet och kan skapa farliga situationer om fjädern används i kritiska tillämpningar varpå klämskador och dylikt kan uppstå.

Underhåll och inspektion:
Regelbundet underhåll och inspektion är nödvändigt för att säkerställa att gasfjädrarna fungerar korrekt och för att identifiera eventuella tecken på slitage eller skador.

För att minimera riskerna är det viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för installation, användning och underhåll av gasfjädrar. Användning av skyddsutrustning och att arbeta i en säker miljö är också avgörande för att undvika olyckor.

Sammanfattning

Gasfjädrar är en kritisk komponent i många tekniska och industriella applikationer. Genom att förstå hur de fungerar, komponenterna de består av samt dess användningsområden, så kan vi bättre uppskatta deras roll i vår vardag och i mer  tekniska miljöer. Med rätt kunskap och säkerhetspraxis kan gasfjädrar användas effektivt och säkert för att förbättra funktionaliteten och ergonomin i en mängd olika produkter och system.

gasfjädrar är en stor del av vår vardag inte minst inom fordonsvärlden
Gasfjädrar är en stor del av vår vardag – Inte minst inom fordonsvärlden.