Pneumatik och hydraulik

Hur pneumatik och hydraulik används i vardagen utanför industrin

Hur fungerar pneumatiska dörröppnare jämfört med hydrauliska? Pneumatiska och hydrauliska dörröppnare utnyttjar olika principer för att generera den kraft som krävs för att öppna och stänga dörrar. Pneumatiska dörröppnare fungerar genom att använda luft under tryck. Ett pneumatiskt system består vanligtvis av en kompressor, luftbehandlingsenheter (som reglerar och rengör luften), ventiler, och en aktuator (cylindern […]
Läs mer