Bar (enhet)

Bar är en enhet för att mäta atmosfäriskt tryck och används ofta inom automation och pneumatik för att övervaka och reglera pneumatiska system. Ett bar är lika med 100 000 pascal (Pa) och används för att uttrycka trycket i pneumatiska kretsar. Genom att mäta trycket i bar kan man övervaka och styra pneumatiska komponenter, som ventiler och cylindrar, för att uppnå önskad rörelse och funktion inom automatiserade system. Det är en viktig enhet för att säkerställa korrekt och pålitlig funktion av pneumatiska system inom olika industriella applikationer.