Slaglängd

Slaglängd inom pneumatik är den avståndet eller rörelsen som en pneumatisk cylinder eller kolv kan förflytta sig från dess maximerade inskjutna position till dess maximerade utdragna position. Det är ett mått på den linjära rörelsen som en pneumatisk aktuator kan generera när tryckluft eller gas appliceras för att utföra arbete eller styra en mekanisk komponent. Slaglängden är en viktig parameter inom pneumatik, och den anpassas vanligtvis efter specifika applikationsbehov för att säkerställa att rätt rörelseomfång uppnås.