Transportör

En transportör inom automation är en maskin eller ett system som används för att förflytta objekt eller material från en plats till en annan inom en automatiserad produktions- eller logistikprocess. Dessa transportörer kan vara utrustade med olika tekniker, såsom rullbanor, remdrivna transportband, kedjedrivna transportörer eller pneumatiska transportörer, och de spelar en avgörande roll för att effektivisera och optimera hanteringen och förflyttningen av varor eller produkter inom olika industriella och logistikapplikationer. Transportörer inom automation används för att minska manuellt arbete, öka produktiviteten, förbättra noggrannheten och minska risken för skador. De är en grundläggande komponent inom automatiserade system och används inom olika branscher, inklusive tillverkning, lagerhantering och distribution.