Kompression

Inom automation och luft används kompression för att öka lufttrycket genom att minska volymen av luft i en pneumatisk eller hydraulisk krets. Detta sker vanligtvis genom användning av komprimerande enheter som kompressorer eller pumpar. När luft komprimeras, ökar dess tryck och energi, vilket möjliggör användningen av pneumatiska cylindrar och andra pneumatiska enheter för att utföra arbete och automationsuppgifter.

Kompression inom pneumatik är en nyckelfaktor för att generera kraft och rörelse i automatiserade system. Genom att kontrollera lufttrycket och reglera kompressionen kan man exakt styra rörelsen av pneumatiska cylindrar och andra pneumatiska komponenter för att utföra uppgifter som plockning, placering och styrning inom industriell automation. Detta möjliggör snabba och effektiva processer och används ofta inom tillverkning, montering och logistikapplikationer.