Cylindergavel

En cylindergavel inom pneumatik är den slutna änden av en pneumatisk cylinder. Denna gavel fungerar som en förlängning av cylinderns kropp och är den del där kolven är fäst. Genom att förflytta sig fram och tillbaka inuti cylindern skapar kolven rörelse i en pneumatisk cylinder. Cylindergaveln har vanligtvis anslutningar för inlopp och utlopp av tryckluft, vilket möjliggör styrningen av lufttrycket för att driva kolven och utföra olika pneumatiska uppgifter, såsom att generera linjär rörelse eller utföra arbete inom automations- och kontrollsystem.