Kolvstång

En kolvstång inom pneumatik är en cylindrisk, stångliknande komponent som är en viktig del av en pneumatisk cylinder. Den är vanligtvis tillverkad av metall och förlängs och dras tillbaka inuti cylindern när lufttrycket appliceras och släpps ut. Kolvstången är kopplad till den rörliga delen av cylindern och används för att överföra kraft och rörelse från lufttrycket till den belastning eller arbete som utförs. Inom pneumatik är kolvstången en central komponent som möjliggör linjär rörelse och används i en mängd olika industriella och automationsapplikationer.